FLOW. Vision. Logotyp.

FLOW. Ett skissförslag med ett visionstillägg till befintlig logotyp.