En ovanligt generell specialist.

Brandline är en kommunikationsbyrå, som stöttar uppdragsgivare med varumärkes- och konceptutveckling samt film, foto, pod, textproduktion och grafisk form. Du får tillgång till ett erfaret team som snabbt kan anpassa sig efter leveranser och produktion – för att möta din verklighet och vardag. Vi har en bred kompetens och kan ta ansvar för såväl helheten som delar i ett projekt.

THE PARK

Kontor värdigt en kreatör.

Brandline har kontor på The Park på Södermalm i Stockholm. En smältdegel av kreatörer som samverkar och inspirerar varandra. Moderna och kreativa mötesrum med tillgång till allt från filmstudio till studios för pod-produktioner.

HISTORIK

Since 2006.

Brandline grundades på hösten 2006 och består idag av fyra medarbetare, med gedigen erfarenhet av reklam- och kommunikationsproduktion för både offentliga och kommersiella uppdragsgivare. Till vår hjälp har vi även frilansande medarbetare inom bland annat bild- och textproduktion.

Så arbetar vi.

Vi arbetar enligt en trygg, strukturerad och kvalitetssäkrad arbetsmodell. Den utgår från den viktiga projektstarten och uppdragets syfte och mål. Den tillämpar vi i alla våra leveranser. Det innebär att ditt projekt har större möjlighet att nå uppsatta mål.

1/ RÄTT SPÅR DIREKT

Ett projekt inleds alltid med en briefing för att lägga fast ramarna för projektet. Vid enklare projekt avhandlas detta på telefon eller via mejl. Vid mer omfattande och komplexa uppdrag anordnas en workshop med personligt möte eller online.

2/ ALLTID RÄTT PRIS

När grunderna för projektet är klara tar vi fram en detaljerad plan, där tidsomfattning, ansvarsfördelning och budget tydligt framgår.

3/ IDÉN

Baserat på briefingen tar vi fram en idé och ett lösningsförslag. Förslaget diskuteras, revideras och godkänns alltid av er som uppdragsgivare innan den fortsatta produktionen.

4/ GENOMFÖRANDET

Nu får kampanjen eller produkten sitt innehåll, uttryck och form. I detta skede har vi kontinuerliga avstämningar med er.

5/ RESULTATET

Innan vi går vidare till produktion, lansering/sändning, tryck eller distribution sker en noggrann slutkontroll av innehåll/budskap, teknisk kvalitet och leveranspunkter.

6/ ÅTERKOPPLING

Efter leverans rekommenderar vi att det görs en utvärdering för att se att vi nådde önskad effekt. Viktiga erfarenheter återförs till kommande projekt, och både till vår och uppdragsgivarens organisation.

AFFÄRSIDÈ

För att du är viktigast.

Brandline skapar Värde genom kommunikation® och ser våra uppdragsgivare utvecklas utifrån sina mål och sin potential. Målet är att skapa största möjliga värde utifrån uppdragsgivarens långsiktiga budskap och målsättningar.

AFFÄRSIDÈ

För att du är viktigast.

Brandline skapar Värde genom kommunikation® och ser våra uppdragsgivare utvecklas utifrån sina mål och sin potential. Målet är att skapa största möjliga värde utifrån uppdragsgivarens långsiktiga budskap och målsättningar.

IT-SÄKERHET

Säker och tryggad
IT-miljö.

Vår produktionsmiljö har hög säkerhetsnivå med redundanta lagringslösningar. Produktionsfiler hanteras i en molnbaserad servermiljö som, kompletterats med fysiska säkerhetskopior av både färdiga och pågående produktioner.

KVALITET

Premium som
förpliktigar.

Vi inleder alltid ett projekt med en brief, för att lägga fast ramarna för projektet. Genom vårt projekthanteringssystem får vi ett strukturerat arbetsflöde med fasta kontrollpunkter. Viktiga erfarenheter och lärdomar återförs till kommande projekt och till uppdragsgivarens organisation.

MILJÖ

Vi bryr oss.
På riktigt.

Vårt miljöengagemang omfattar både själ och hjärta. Därför är vi glada över vårt samarbete med WWF och andra företag med ett stort miljöengagemang. Vårt kontor är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver, vilket betyder att det uppfyller höga krav på energi, inomhusmiljö och materialval, och ligger nära Stockholms Södra. Vi reser i uteslutande med kollektivtrafik, både till kontoret och kundmöten.

FAKTURERING

Så att betalningarna flyter.

LEVERANTÖR
Skicka fakturor till: faktura (at) brandline.se. Kom ihåg att ange projektnamn och referens.

KUND
Du kan välja om du vill ha fakturan som e-faktura eller som pdf.