Vegoguiden

Ett 80-tal illustrationer togs fram och anpassades för WWFs Vegoguiden.