ELU logotyp

I samband med att ELU tog en ny position med sitt varumärke med en ny grafisk profil och uppdaterad leverans uppgraderades även logotypen. Släktskapet med den ursprungliga versionen är tydligt, men nu med ett modernare och tydligare utsnitt.