Två annonser som väckte stort intresse i betongbranschen. Temat var ”Vårda det värdefulla”. En 3-d renderad Audi R8 försedd med betongtextur och en nedhängd Mona Lisa målning, utgjorde det kreativa konceptet.