Betonggalan

Den årliga Betonggalan är ett branschevent som innehåller event, utställning och ett marknadskoncept. Temat för detta år var Recept för lyckade projekt och allt gick i köksmästartema – från annonsering till monterns utformning.