Annons Sto

STO finns med i alla delar i byggprocessen. Hur visar vi detta på bästa sätt? Jo, med en annonskampanj i de tre viktigaste delarna. I kampanjen ingick förut annonser, även powerpoint, broschyrmaterial och innehåll till webben.