Accountor förvärvsannons

I samband med att Accountor förvärvade Matrisen genomfördes en kampanj med syfte att ta tillvara Matrisens stora varumärkeskapital.